Varilni dim povzroča veliko tveganje za zdravje, zato večja ozaveščenost zahteva učinkovitejše načine odsesovanja hlapov

Varjenje z blagim jeklom je danes najpogostejši način varjenja, ki je bistvenega pomena za vsako industrijo, ki varjenje uporablja v svojem proizvodnem procesu. Nekaj osnovnega smo o nevarnosti varilnega dima že zapisali pred kratkim. Nedavni znanstveni dokazi pa kažejo, da je varilni dim, ki nastane s tem postopkom, v resnici rakotvoren. Čeprav kasneje pišemo tudi o posledicah tega odkritja, je očitno, da se vedno več pozornosti posveča zdravju in varnosti varilcev. Pišemo tudi o načinih, s katerimi bomo lahko zagotovili večjo varnost. Na koncu opišemo še primer dobre prakse z Nizozemske.

Kazalo

Kako nastaja varilni dim in kaj vsebuje?

Varilni dim nastane, ko se kovina segreje nad vreliščem. Hlapi, ki nastanejo s tem toplotnim postopkom, se kondenzirajo v drobne delce, ki se zadržujejo v zraku. Zaradi potrebe po natančnosti mora biti varilec blizu področja, kjer vari. To pomeni, da bodo dim, delci in plini vstopili v dihalno območje (< 30 centimetrov od nosu in ust) varilca, ki tvega, da jih bo vdihnil.

kolicina-varilnega-dima-v -zraku
Prikaz količine varilnega dima, ki nastaja pri različnih procesih varjenja (VIR 1)

Medtem ko različne metode varjenja povzročajo različne količine hlapov, vse vsebujejo različne koncentracije nevarnih snovi. Krom, mangan, nikelj, NOX in CO so med najpogostejšimi in najbolj nevarnimi. Ker se manjši delci ob vdihavanju znajdejo globlje v pljučih, velja, da skupaj s plini predstavljajo največjo nevarnost za zdravje. (VIR 2)

Prerazvrstitev varilnega dima iz blagega jekla v človeško rakotvorno snov

Aprila 2017 je IARC – Mednarodna agencija za raziskave raka – objavila nove znanstvene dokaze, ki kažejo, da lahko blagi varilni dim pri varjenju jekla povzroči pljučnega raka (in verjetno tudi ledvičnega). Neposredni zakonodajni rezultat tega je bil, da je bil varilni dim, ki nastaja ob varjenju blagega jekla v Združenem kraljestvu označen kot rakotvorna snov. Dim je klasificirala agencija za zdravje in varnost (HSE), agencija, ki je namenjena varnosti na delovnem mestu.

Ker splošno odsesovanje pri emisijah ni dovolj učinkovito, je HSE spremenil zahteve glede izvrševanja, kar pomeni, da morajo vsa podjetja, kjer se uporabljajo varilne naprave, zagotoviti učinkovit inženirski nadzor in s tem delavcem preprečijo, jim da varilni dim škoduje.

“HSE ne bo več dovolil nobenega varjenja brez ustreznih ukrepov za nadzor izpostavljenosti, saj ni znane stopnje varne izpostavljenosti.” (Vir: www.hse.gov.uk)

moznost-pljucnega-raka

Zakonodaja o varjenju z blagimi jeklenimi hlapi je verjetno šele na začetku

Zakonodaja o zahtevah glede varnosti na delovnem mestu se med državami precej razlikuje.

  • V Evropi pa Evropska unija določa nekatere minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati njene države članice. Te zahteve se nanašajo na različne dejavnike na delovnem mestu, vključno s kakovostjo zraka in mejnimi vrednostmi nekaterih nevarnih snovi.
  • Mnoge države imajo zakonodajo, ki že leta izpolnjuje te zahteve, toda nedavni razvoj v Združenem kraljestvu je verjetno pomemben korak k strožjim predpisom o varjenju z blagim jeklom.
  • Druge države, nazadnje Nemčija, so sprejele zakonodajne ukrepe, ki kažejo, da bodo tudi v bližnji prihodnosti verjetno uvedle strožjo zakonodajo o varilnem dimu.

Različni postopki varjenja zahtevajo različne sisteme za odsesovanje dima

Ugotovljeno je bilo, da je odsesovanje na izvoru (znano tudi kot zajemanje na viru) najučinkovitejši način zbiranja in odstranjevanja hlapov. Kljub temu je najboljša rešitev lahko še vedno prenosen, stacionarni, centralni ali prilagojen sesalec, odvisno od postopka varjenja in okolja, v katerem poteka. Nederman Fume Eliminator je primer izdelka, ki ga je mogoče zlahka premikati in prevažati v tovarni ali delavnici za kratkotrajno varjenje. Stacionarne naprave, kot so odsesovalne roke ali mize za varjenje in brušenje ostajajo najpogostejše sredstvo za odsesovanje dima in bodo še naprej, saj bodo v več dolgih varilnih operacijah nadomestile obtočne sisteme.

zascita-pred-varilnim-dimom
Prikaz možnih rešitev za zmanjševanje varilnega dima (VIR 3).

Varnostni in standardi varilcev se bodo verjetno še naprej izboljševali

Čeprav je težko napovedovati prihodnjo zakonodajo o varstvu, obstajajo še druge napovedi o samem industrijskem varjenju. Medtem ko je veliko postopkov varjenja vključevalo več različnih segmentov, je danes veliko lažje imeti večplastni postopek varjenja. To vključuje zapletene premike in več delov, ki so zvarjeni skupaj v eni proizvodni fazi – podprto s prilagojenim odsesovanjem dima pri izvoru – ali ustvarjanje izdelka v postopku 3D-tiskanja kot en sam del.

Prav tako lahko pričakujemo, da bo robotsko varjenje vse pogostejše. Da bi ohranili čistočo in kakovost delovanja, varilni roboti potrebujejo tudi sisteme, ki odvajajo varilni dim. Tako robot kot varilna površina morata biti čisti, da lahko robot svoje delo opravlja z natančnostjo. Ker bodo morali tudi delavci imeti dostop do teh robotov pri izvajanju del vzdrževanja in prilagajanja, zrak v okolju robotov ne sme vsebovati rakotvornih snovi in drugih nevarnih delcev.

Oba trenda podpirata razvoj, ki ga že vidimo, kjer nove generacije varilcev dvomijo o starih navadah in delovni kulturi ter zahtevajo varnejše in čistejše delovno okolje.

Vsi imajo varno in čisto varilno delovno okolje

Podjetja, ki vgradijo učinkovite sisteme za odsesovanje dima, lahko pogosto hitro ugotovijo razliko, saj njihove tovarne in delavnice postanejo opazno čistejše, če se ti hlapi pravilno odstranijo. Takšno okolje bo povzročilo bolj zdrave delavce, zmanjšalo bolniške in preprečilo predčasno upokojitev. Podjetja z varnimi in čistimi delovnimi razmerami se nagibajo tudi k izboljšanjem, kot so večja produktivnost, višja kakovost izdelkov in večja verjetnost privabljanja (in zadrževanja) visoko usposobljenega osebja.

Primer dobre prakse iz podjetja GEA na Nizozemskem

Preberite, kako je podjetje GEA z namestitvijo ustreznega odsesovalnega sistema doseglo skladnost s predpisi, čisti zrak in večjo proizvodno učinkovitost v svojih delavnicah.

odsesovalni-stolp-podjetje-GEA

GEA – dobavitelj opreme za predelavo in pakiranje hrane

GEA je globalni dobavitelj procesne tehnologije in embalaže za široko paleto panog, vključno z živilsko industrijo. Njihova paleta izdelkov zajema vse, od posameznih samostojnih strojev do celotnih predelovalnih linij. Eno od področij, na katero se osredotoča GEA, je predelava mleka in natančneje načrtovanje, inženiring in izdelava celotnih proizvodnih sistemov za različne vrste sirov.

Tveganja za zdravje, povezana z varjenjem nerjavečega jekla

V tovarni GEA v Bolswardu na Nizozemskem proizvodni postopek opreme za izdelavo sira vključuje varjenje nerjavečega jekla. Ta posebna vrsta varjenja ustvarja hlape, ki vsebujejo nevarno kemično spojino šestvalentni krom (krom IV), ki lahko pri vdihavanju povzroči astmo in pljučnega raka. Predpisi glede varjenja hlapov iz nerjavečega jekla so zato zelo strogi. Običajno je treba varilni dim odsesovati pri izvoru, da se poveča učinkovitost zajemanja. V primeru GEA pa zaradi same velikosti njihovih strojev za proizvodnjo sira pridobivanje virov to ni primerna rešitev. Da bi izpolnili predpise in s tem varilce in druge zaposlene v delavnici zaščitili pred nevarnimi hlapi, je GEA potreboval alternativno rešitev.

Odvajanje dimnih plinov na velikih površinah s stolpom za prečiščevanje zraka

V podjetju Nederman, ki jim je sistem postavilo, so začeli s preučevanjem razmer v dveh delavnicah, kjer so izvajali varjenje iz nerjavečega jekla. To je vključevalo zbiranje informacij o na primer številu varilcev, dimenzijah delavnic in količini uporabljene varilne žice. Nato so izračunali količino izpustov varilnih hlapov na dan. To jim je omogočilo, da so se odločili za primerno rešitev; stolp za prečiščevanje zraka. Sistem je sestavljen iz kompaktnega kartušnega filtra z impulznim čiščenjem za decentralizirano čiščenje zraka v zaprtih prostorih. Ujame tako varilne hlape kot tudi druge delce in onesnaževala, medtem ko se čist zrak z nastavljivimi šobami z veliko hitrostjo izpihuje na delovno mesto.

Nedermanova tehnična ekipa je namestila dve enoti, po eno v vsaki delavnici. Namestitev in začetne nastavitve enot so trajale skupaj dva dni. Potem so stolpi za prečiščevanje zraka začeli delovati. Poleg začetnih prilagoditev, ki jih je opravil Nederman, sistem zahteva, da zaposleni v GEA le občasno izpraznijo posodo za odpadke. Tudi dnevno vzdrževanje ni potrebno. Enkrat letno serviserji podjetja Nederman obiščejo delavnice in preverijo ventilatorje in šobe enot ter izmerijo njihov pretok zraka, da zagotovijo optimalno funkcionalnost.

velikost-delcev-varilnega-prahu
Delci varilnega prahu so manjši od delcev navadnega prahu (VIR 3)

Posledice – skladnost s predpisi, čist zrak in večja učinkovitost proizvodnje

Z uvedbo sistema je bil GEA skladen s strogimi predpisi za varjenje hlapov na Nizozemskem, vendar je imel tudi druge pomembne in pozitivne učinke. Pred namestitvijo stolpa za prečiščevanje zraka so zaposleni v podjetju GEA zaradi onesnaženega zraka, h kateremu je prispeval varilni dim, imeli različne simptome. Ocene, opravljene po uvedbi sistemov, so pokazale, da so se te težave končale. Varilci in drugi operaterji v delavnicah so izjavili, da se po delovniku počutijo veliko bolj energični in zdravi. To se je odražalo tudi v učinkovitosti proizvodnje, ki se je povečala neposredno zaradi bolj budnih in produktivnih zaposlenih.

Poleg koristi za zdravje sistem prispeva tudi k bolj trajnostnemu proizvodnemu procesu z zmanjšanjem porabe energije. Ker stolp za prečiščevanje zraka kroži zrak v delavnici, je čisti zrak, ki se sprosti nazaj v prostor, že ogrevan. Ker se topel zrak dviguje, njegovo kroženje in premikanje pomaga ustvariti homogeno temperaturo v delavnici, namesto da bi bilo nepotrebno toplo na stropu in da bi bilo treba povečati ogrevanje v proizvodnem dnu.

Viri

VIR (1) Cancer Council Australia

VIR (2) Nederman nevarnosti varilnega dima

VIR  (3) Wilhemsen