Kompozitni materiali

Danes se vse bolj uveljavljajo kompozitni materiali, ki so odlično nadomestili konvencionalne materiale. S tem pa ne smemo pozabiti vseh pridobitev s takšnimi materiali, ampak tudi »pomankljivosti«, ki jih s pravo zaščito minimiziramo. Takšni materiali so tudi nevarni človekovemu zdravju z vdihavanjem.

Izdelki

V industriji, kjer se obdelujejo in proizvajajo kompozitni materiali, smo podvrženi velikim količinam prahu nastalega pri brušenju in rezanju kompozitnih materialov. Nederman nudi širok izbor rešitev in izdelkov: